جستجو

تولید محتوای گرافیکی

وقتی یک متن قدرتمند نوشته می‌شود و شما تصمیم دارید این متن را به بهترین شکل ممکن به مخاطبین ارائه دهید، بهترین راه همراه کردن این متن با یک محتوای گرافیکی جذاب است

در کنار تمام مواردی که در مورد محتوای متنی ذکر کردیم باید بدانید یک متن به تنهایی از نظر نفوذ بسیار ضعیف است.
شما زمانی می توانید یک متن رادر شبکه‌های اجتماعی و ... به عنوان یک محتوای وایرال ارائه دهید که این متن با یک محتوای گرافیکی خوب همراه شود.

درباره هر نوع محتوای متنی نیز این موضع صادق است. شما تصور کنید بجای کاتالوگ یک شرکت، یک جزوه ۱۰ صفحه‌ای با متنی بسیار قوی دریرافت کنید.
آیا این جزوه جذابیت لازم را برای دیده شدن دارد؟
ولی حالا تصور کنید این مت خوب با یک طراحی زیبا نیز همراه شود، در این صورت این کاتالوگ یا بروشور می تواند هر مخاطب کم حوصله‌ای را مجاب کند حداقل یک نگاه هرچند سطحی به آن بیندازد و این یعنی در بدترین حالت ممکن با شرکت و خدمات شما آشنا شده است.

محتوای متنی مانند یک محصول خوب است و شما باید برای ارائه آن به فکر یک بسته بندی مناسب نیز باشید.